Inscenizacja świąteczno-noworoczna pt. „Dwunastu Braci” w wykonaniu uczniów klasy II B integracyjnej

Ostatnie dni były dla członków naszej klasy szczególnie pracowite. Nasi podopieczni po długich i żmudnych przygotowaniach do świąteczno-noworocznego występu pn. „Dwunastu Braci” wzięli udział w przedstawieniach zorganizowanych dla zaproszonych gości. Dzieci z II B wystąpiły przed członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie w celu obejrzenia naszej klasowej inscenizacji zebrali się m. in. wychowankowie Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2, a także koledzy i koleżanki z klas I – IV ZKiW nr 1 wraz z wychowawczyniami. Ponadto zostało także przygotowane przedstawienie dla rodziców dzieci, szczególnie ważne dla małych artystów, po którym odbyło się wigilijne spotkanie w klasie dla uczniów, rodziców i wychowawców.

Miejsce przeznaczone na występ odpowiednio przystroiliśmy kartkami z kalendarza oraz ilustracjami przedstawiającymi symbole poszczególnych miesięcy i pór roku. Z kolei nasi podopieczni wcielili się m. in. w role Dwunastu Braci, czyli miesięcy, Starego i Nowego Roku, Pani Zimy, a także innych ciekawych postaci. Warto zauważyć, iż poza walorami artystycznymi, inscenizacja przygotowana przez uczniów zawiera przydatne treści edukacyjne poprzez utrwalanie następujących po sobie nazw miesięcy.

Nieskromnie wnioskujemy, iż nasze przedstawienie zyskało miłośników, ponieważ przed nami jeszcze jeden nieoczekiwany występ dla mieszkańców pelplińskiego Domu Pomocy Społecznej, na który z niecierpliwieniem czekają nasi aktorzy.

Przygotowana inscenizacja okazała się doskonałą formą zaobserwowania drzemiących w uczniach zdolności i umiejętności artystycznych. Ponadto, o czym nie trzeba nikogo przekonywać, tego rodzaju twórcze doświadczenie pełni ważną funkcję kształcącą w zakresie rozwoju kompetencji językowych, poznawczych, a także kształtowania wrażliwości, estetyki oraz gustu. Zarówno dla osób odgrywających swoje role, jak również odbiorców przedstawienia – to świetna okazja do powtórki nazw miesięcy według ich kolejności i następujących po sobie pór roku.

Warto nadmienić, iż podczas występu dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, dzieci z klasy II A pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Magdaleny Łobockiej, urozmaiciły przedstawienie zaprezentowaniem kolęd w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim. Występ naszych małych artystów zrobił ogromne wrażenie i zachęcił do wspólnego kolędowania.

Serdecznie dziękujmy wszystkim gościom za przybycie, uczniom naszej klasy za wysiłek włożony w przygotowywanie się do swoich ról, zaś rodzicom dzieci za organizację pięknych i niepowtarzalnych kostiumów. Życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2013!

 

Grażyna Kupczyk, Anna Bonin

 

 

 

 

STRONA GŁÓWNA